+31 (0)10 76 71 000 TRACOS 24/7
Nieuws Ritra Cargo

Belangrijke toeslag op komst: ETS-belasting

Belangrijke toeslag op komst: ETS-belasting

Belangrijke toeslag op komst: ETS-belasting

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die we met elkaar moeten aanpakken. Ook de scheepvaart zal haar steentje bijdragen. Vanaf 1 januari 2024 zal, voor al het scheepvaartverkeer van en naar Europa, ETS-belasting worden geheven. Een toeslag die ervoor moet zorgen dat er voldoende geld vrijkomt om in 2050 volledig klimaatneutraal te kunnen verschepen. Ook u als verlader krijgt hier mee te maken. Wij vertellen u graag waar u rekening mee moet houden.

 

 

Wat is ETS-belasting?

Waar het in andere sectoren al heel normaal is, is het voor de scheepvaart nieuw: een belasting voor CO2-uitstoot. Vanaf 2024 moeten rederijen die opereren tussen havens in de EU/EER (Europese Economische Ruimte) jaarlijks emissierechten gaan betalen. Dit wordt verrekend middels ETS-belasting. ETS staat voor het Europees systeem voor emissiehandel. Dit is het systeem waarmee de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen.

 

De verdeelsleutel is simpel: hoe meer je uitstoot, hoe meer je aan de EU betaald. De Europese Unie pleit voor een sterk verlaagde CO2-uitstoot in 2030. Zo zetten zij zich in voor vergroening van de scheepvaart. Met als einddoel om anno 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

 

 

Wanneer gaat het in?

Vanaf 1 januari 2024 zal voor al het scheepvaartverkeer van en naar Europa ETS-belasting worden doorbelast. Binnen onze sector zal de invoering binnen drie jaar volledig zijn ingeluid. Dit geldt voor alle scheepvaart van en naar Europa. Bedoeld als financiële stimulans voor de scheepvaart om de BKG-uitstoot (broeikasgas) te verminderen. In 2024 is de berekening van de belasting 40%, in 2025 70% en in 2026 zal dit 100% zijn. Iedere maand zal de ETS herzien worden, aan de hand van de EUA-prijs.

 

Rederijen die met milieuvriendelijke brandstoffen varen, zijn niet verplicht om de emissiebelasting te betalen. Dit omdat deze brandstoffen klimaatvriendelijker en schoner zijn. Varen hun schepen nog op fossiele brandstoffen? Spoedig overgaan op een groen alternatief lijkt dan een slim plan. Hoe minder CO2-uitstoot, hoe lager de ETS-belasting. In een enkel geval lijkt volledig overstappen soms echter niet mogelijk; het is te duur, schepen varen te lange afstanden of er is een te kort aan duurzame brandstoffen.

 

 

Wat kost het?

Als gevolg van de ETS-belasting worden er bij rederijen hogere kosten verwacht. Momenteel gaat het alleen nog om schepen boven de 5000 brutoton, maar in de toekomst zullen ook kleinere schepen aan de beurt zijn. Dit heeft een groot aantal rederijen doen besluiten om een ETS-toeslag door te berekenen aan verladers. Ervan uitgaande dat brandstofkosten bij een rederij ruim de helft van de totale kosten bedragen, heb je het dan over een verhoging van 25% van de kostprijs per TEU (Twenty-foot Equilavent Unit).

 

De sector heeft verder geen invloed op deze belasting of toeslagen. De prijzen zullen waarschijnlijk variëren van 20 tot 35 euro per TEU, met hier en daar een uitschieter. Uiteraard kunt u met vragen hierover terecht bij uw Ritra Cargo contactpersoon.

 

 

Ander belangrijk nieuws
Bel ons

Hallo!

Wat kunnen we voor u doen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.