+31 (0)10 76 71 000 TRACOS 24/7
Nieuws Ritra Cargo

Nieuwe coalitie gooit rem op verduurzaming

Nieuwe coalitie gooit rem op verduurzaming

Een nieuwe coalitie brengt vanzelfsprekend andere inzichten en nieuwe plannen met zich mee. Maar dat het beoogde kabinet, ten opzichte van haar voorgangers, zó’n andere kijk heeft op verduurzaming, kwam toch als een verrassing. Welke gevolgen heeft dit voor elektrische vrachtwagens, op accijns en op emissieloos rijden? Wij vatten het voor u samen.

 

 

Een nieuwe coalitie stelt zich voor

Op donderdag 16 mei zijn partijen PVV, VVD, NSC en BBB met elkaar tot een regeringsakkoord gekomen. Samen vormen zij vanaf heden het nieuwe, beoogde kabinet. De toekomstige regeringspartijen hebben een nieuwe kijk en visie, die op sommige punten flink afwijkt van eerder gemaakte besluiten. Met name de aanpassingen op het gebied van klimaat en verduurzaming waren verrassend.

 

In de transportsector is er qua verduurzaming nog best wat werk te verzetten. Maar we kunnen met trots stellen dat een ieder in de afgelopen jaren zijn of haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Ook liggen er nog veel projecten op stapel en zijn er diverse ontwikkelingen gaande, zoals het voornemen om de wagenparken in  2030 emissieloos te laten rijden. Maar daar lijkt het nieuwe kabinet nu een stokje voor te steken.

 

 

Belangrijkste veranderingen voor de logistieke sector

In het kort, en met wat we tot nu toe weten, is er een fors aantal beslissingen genomen op het gebied van verduurzaming en klimaat. In de komende periode wordt dit verder uitgewerkt. Wij lichten de besluiten die u en de logistieke sector het meest zullen raken, hierbij kort aan u toe.

 

* Geen subsidies meer voor elektrische voertuigen per 2025

Dit zal betekenen dat de AanZET-subsidie, een tegemoetkoming bij aanschaf van elektrische vrachtwagens, komt te vervallen. Zonder subsidie zijn deze trucks echter vele malen duurder in aanschaf dan een dieselvariant.

 

* Aangekondigde CO2-heffing teruggedraaid, Klimaatfonds blijft

De verhoging van de CO2-heffing voor bedrijven met veel uitstoot wordt teruggedraaid. Het Klimaatfonds blijft bestaan, maar wordt wel anders ingezet. Men wil het fonds gaan gebruiken voor investeringen in innovaties en technologie. Te denken valt hierbij aan de afvang en ondergrondse opslag van CO2, en groene waterstof. 

 

* Beëindiging Nationaal Groeifonds

Dit fonds was opgericht om duurzame projecten te bekostigen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Digitale Infrastructuur Logistiek, Zero-emissie binnenvaart en het Maritiem Masterplan.

 

* Zero-emissiezones uitgesteld

”De instelling van zero-emissiezones blijft een gemeentelijk besluit”, zo staat er in het akkoord. Dit zou betekenen dat de uitwerking van deze eerder getroffen maatregel op de lange baan wordt geschoven.

 

* Accijnsverlaging  op brandstoffen

Men wil de accijnsverlaging op brandstoffen met een jaar te verlengen. Diesel zou per 1 januari 2025 een stuk duurder worden, maar dat wordt nu met minimaal een jaar uitgesteld. Daarna zullen de accijns waarschijnlijk gaan stijgen met 21 cent per liter voor benzine en 13 cent per liter voor diesel.

 

* Verbeteringen infrastructuur

Om Nederland nu, maar ook op lange termijn, goed bereikbaar te houden zijn er diverse weguitbreidingen op komst. Ook worden ‘oude’ plannen om wegen aan te passen weer opgepakt. De maximumsnelheid zal, waar mogelijk, worden verhoogd naar 130 km/per uur.   

 

 

Wat nu?

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen die de overheid eerder heeft opgesteld in de “European Green Deals” te behalen, is er in de afgelopen jaren hard gewerkt. Zo zijn er al flink wat zero-emissie voertuigen aangeschaft en worden er steeds meer oplaadplekken voor zwaar verkeer gerealiseerd.

 

Nu de nieuwe coalitie heeft aangegeven dat men voornemens is om subsidies voor elektrische voertuigen af te schaffen en het instellen van zero-emissiezones uit te stellen, zal er vanaf dit moment wellicht het één en ander wellicht ‘on hold’ worden gezet. Een zure appel voor alle ondernemers die zo hun best hebben gedaan om hun bedrijf te verduurzamen.

 

Ondanks dat de nieuwe maatregelen op logistiek vlak niet direct in lijn zijn met de verwachtingen, hoopt de logistieke sector op een goede  voortzetting van veel eerder gemaakte plannen. Het zou tenslotte zonde zijn om het enthousiasme wat in de afgelopen jaren in onze branche is aangewakkerd, verloren te laten gaan.

 

 

Ander belangrijk nieuws
Bel ons

Hallo!

Wat kunnen we voor u doen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.