+31 (0)10 76 71 000 TRACOS 24/7
Nieuws Ritra Cargo

Vertrouwensketen biedt veilige haven

Vertrouwensketen biedt veilige haven

Drugscriminaliteit is de Rotterdamse haven al jaren een doorn in het oog. De douane start eind april met een experiment, waardoor zij uithalers een stap voor kunnen zijn. Daarnaast hebben het bedrijfsleven, de overheid en de douane hun krachten gebundeld voor een effectieve aanpak tegen criminaliteit. Samen werken zij nu in de ‘Vertrouwensketen’. Ritra Cargo neemt deel aan dit initiatief en legt graag aan u uit hoe het werkt.

 

 

Drugscriminaliteit maakt werk onveilig

Voor wie zelf in de logistiek werkt heeft drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven uiteraard nog wat ‘extra lading’. Voor arbeidskrachten die hun werk moeten uitvoeren op terminals, bij de douane of als chauffeur, is veiligheid een zichtbare, primaire behoefte. Maar ook rederijen, wij als expediteur én u als verlader, hebben hier mee te maken.

 

Nederland blijft helaas niet gevrijwaard van corrupte haven- en douanemedewerkers. Ondanks strenge veiligheidseisen vinden zij manieren waardoor dat drugs hun doorgang vindt. Iedereen kent de berichten over uithalers, die al klaar staan net nadat containers aan wal zijn gekomen. Een groot probleem, wat niet 1,2,3 is opgelost. Een goede reden voor het bedrijfsleven, de overheid en de douane, om de handen ineen te slaan voor een effectieve aanpak.

 

 

Gezamenlijk initiatief vanuit de logistiek

Voorheen stelden rederijen containers vrij door middel van een container specifieke pincode. Deze pincode werd vervolgens gedeeld met diverse partijen, waaronder wij als expediteur, het terminalpersoneel, maar ook met vervoerders. Kortom, er waren relatief veel partijen betrokken, waardoor deze procedure gevoelig was voor fraude. Daar komt nu verandering in.

 

Op de achtergrond, dus voor u vaak niet direct zichtbaar, zijn er ook in het bedrijfsleven diverse ontwikkelingen gaande op het gebied van veiligheid. Eén heel belangrijke daarvan is de in maart ‘24 gestarte ‘Vertrouwensketen’. Dit is een gezamenlijk initiatief van overheden en het bedrijfsleven. Uitgangspunt is het samen weerbaarder maken van de Rotterdamse haven, op digitaal niveau.

 

 

Introductie Vertrouwensketen

Alleen bedrijven die zijn aangesloten bij ‘Portbase’, een neutraal logistiek platform, kunnen straks nog uithaalinformatie delen. Dit gebeurt via de Vertrouwensketen. Via dit platform communiceren verbonden rederijen, expediteurs en vervoerders met elkaar, binnen een gesloten omgeving. Zo wisselen zij op een veilige manier gegevens met elkaar uit. Partijen die dus niets van doen hebben met een containervrijstelling, komen hier ook niet meer mee in aanraking.

 

Bron: Vertrouwensketen.nl

Ritra Cargo is, als toegewijde partner van Portbase, nauw betrokken bij dit proces. Waar wij kans zien om mee te kunnen werken aan een veilige, digitale werkomgeving staan wij uiteraard voor 100% paraat. Als digitaal gedreven expediteur streven wij naar een zo betrouwbaar mogelijke haven voor uw, onze en andere medewerkers.

 

 

Douane pakt uithalers aan

Om uithalers uit de haven te weren start de douane in april met een nieuwe pilot. Door het kort van tevoren aankondigen van douanecontroles zijn zij uithalers straks een stap voor. Op dit moment worden controles meestal 72 uur voor aanmeren van een schip gecommuniceerd. Tijdens het experiment wordt dit teruggeschroefd naar 24 uur. De proef is onderdeel van het ‘Weerbare Haven Terminals-programma’ en duurt tot 17 mei.

 

Uiteraard kan dit wel gevolgen hebben voor uw transportplanning. Waar uw Ritra-contactpersoon normaliter veel eerder met u kan communiceren dat uw lading vertraging oploopt i.v.m. een douanecontrole, kan het nu zo zijn dat uw zending al was ingepland en het transport dus moet worden verzet. Wij vertrouwen hierin op uw begrip.

 

 

Meer informatie?

Op dit moment zijn nog niet alle partijen, digitaal gezien, klaar voor deelname. Hier wordt op de achtergrond hard aan gewerkt. Stapsgewijs worden daarnaast importcontainers uit alle vaargebieden toegevoegd.

 

Voor meer informatie en een overzicht van alle aangesloten partijen verwijzen wij u graag door naar de volgende websites: https://www.portbase.com/ en https://vertrouwensketen.nl/.

 

 

Ander belangrijk nieuws
Bel ons

Hallo!

Wat kunnen we voor u doen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.